Zapraszamy na kwietniowe spotkanie Oddziału Poznańskiego PTG, które odbędzie się w sali nr 3 w Collegium Geographicum, w czwartek 4 kwietnia, o godz. 17:00

Relację z realizacji projektu „GEOpraktyki w dorzeczu Mekongu” pt.: „Nauka, podróż, przygoda – czyli studencki projekt Geopraktyki” przygotowali jej uczestnicy: dr Magdalena Kugiejko (opiekun naukowy), Jacek Płocieniczak, Michał Kornas, Sebastian Kendzierski, Tomasz Kurczaba, Lidia Marciniak, Kornelia Sydor, Emilia Guzowska, Aleksander Jesiołowski.

Zapraszamy na marcowe spotkanie Oddziału Poznańskiego PTG, które odbędzie się w sali nr 3 w Collegium Geographicum, w czwartek 14 marca, o godz. 17:00

Relację z warsztatów geograficznych OP PTG pt.: „Geograficzna i kulturowa różnorodność Gruzji” przedstawią prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek oraz dr Cezary Mądry. Po prelekcji odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej Pomiędzy kontynentami”, której autorem jest dr Sławomir Tobis.

Położenie Gruzji między Morzem Czarnym a tzw. Wielkim i Małym Kaukazem, styczność z kulturami Europy i Azji oraz uwarunkowania historyczne sprawiły, że państwo to charakteryzuje się bardzo bogatym zróżnicowaniem warunków przyrodniczych i społeczno-kulturowych.
Podczas spotkania przedstawione zostaną zagadnienia związane z geo i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, a także zróżnicowanie społeczno-gospodarcze i kulturowe Gruzji oraz zmiany jakie zaszły w niej w ostatnich latach.

Zakończenia obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii oraz inauguracja obchodów 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego

W dniu 28 stycznia 2019 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu odbyła się uroczystość zakończenia obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii, a zarazem inauguracja obchodów 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego utworzonego w 1919 roku przez Prof. Stanisława Pawłowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne i Oddział Poznański PTG, Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział: Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Tadeusza Wallas, Wicemarszałek Sejmu RP pani Barbara Dolniak, Przewodniczący Komitetu Honorowego obchodów Roku Geografii Polskiej prof. Eugeniusz Rydz, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Antoni Jackowski, Przewodniczący Komitet Nauk Geograficznych PAN prof. Marek Degórski i Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. Leszek Kasprzak. Uroczystości zgromadziły około 150 osób. Podczas spotkania Dziekan WNGiG prof. Leszek Kasprzak przedstawił 100-lecie poznańskiej geografii, następnie głos zabrał Przewodniczący PTG prof. Antoni Jackowski, który podsumował obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii, a dr Tomasz Napierała wygłosił referat Polskie Towarzystwo Geograficzne 2.01. Uroczystości zakończył koncert pianistyczny w wykonaniu Giuseppe D’Aloi. Uczestnicy spotkanie mogli zapoznać się także z okolicznościową  wystawą Współczesne oblicza Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Zapraszamy na grudniowe spotkanie Oddziału Poznańskiego PTG, które odbędzie się w sali nr 3 w Collegium Geographicum, w czwartek 13 grudnia o godz. 17:00

W programie prelekcja dr Ditty Kicińskiej i mgr Soni Dudziak
pt. Eksploracja jaskiniowa w Górach Prokletije (Czarnogóra)

Jaskinia Przy Czerwonym, Prokletije 2017, fot. Adam Łada

Po prelekcji odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy reportaż Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie”.

Przypominamy, że na prace w Konkursie Literackim „Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie” czekamy do dnia 31 października 2018 r. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z podróżami, zarówno w bliskie, jak i dalekie strony świata.