Zakończenia obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii oraz inauguracja obchodów 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego

W dniu 28 stycznia 2019 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu odbyła się uroczystość zakończenia obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii, a zarazem inauguracja obchodów 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego utworzonego w 1919 roku przez Prof. Stanisława Pawłowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne i Oddział Poznański PTG, Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział: Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Tadeusza Wallas, Wicemarszałek Sejmu RP pani Barbara Dolniak, Przewodniczący Komitetu Honorowego obchodów Roku Geografii Polskiej prof. Eugeniusz Rydz, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Antoni Jackowski, Przewodniczący Komitet Nauk Geograficznych PAN prof. Marek Degórski i Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. Leszek Kasprzak. Uroczystości zgromadziły około 150 osób. Podczas spotkania Dziekan WNGiG prof. Leszek Kasprzak przedstawił 100-lecie poznańskiej geografii, następnie głos zabrał Przewodniczący PTG prof. Antoni Jackowski, który podsumował obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii, a dr Tomasz Napierała wygłosił referat Polskie Towarzystwo Geograficzne 2.01. Uroczystości zakończył koncert pianistyczny w wykonaniu Giuseppe D’Aloi. Uczestnicy spotkanie mogli zapoznać się także z okolicznościową  wystawą Współczesne oblicza Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Zapraszamy na grudniowe spotkanie Oddziału Poznańskiego PTG, które odbędzie się w sali nr 3 w Collegium Geographicum, w czwartek 13 grudnia o godz. 17:00

W programie prelekcja dr Ditty Kicińskiej i mgr Soni Dudziak
pt. Eksploracja jaskiniowa w Górach Prokletije (Czarnogóra)

Jaskinia Przy Czerwonym, Prokletije 2017, fot. Adam Łada

Po prelekcji odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy reportaż Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie”.

Przypominamy, że na prace w Konkursie Literackim „Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie” czekamy do dnia 31 października 2018 r. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z podróżami, zarówno w bliskie, jak i dalekie strony świata.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i uczestnictwo w zebraniach Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kończącym się roku akademickim.

Minęła pierwsza połowa wyjątkowego roku 2018 – Roku Polskiej Geografii i 100-lecie utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W obchody roku jubileuszowego aktywnie włączył się także Oddział Poznański PTG realizując, poza stałym cyklem prelekcji, różnorodne inicjatywy przedstawione w zakładce 100-lecie PTG.

Od października wznawiamy cykl prelekcji z zakresu nauk geograficznych, na których zaproszeni goście przedstawiać będą wyniki swoich prac badawczych oraz podzielą się wrażeniami z ekspedycji i podróży.

W związku z trwającym okresem wyjazdów wakacyjnych przypominamy o trwającej akcji „100-lecie PTG w 100 krajach”. Akcja polega sfotografowaniu się z jubileuszowym plakatem w krajach, które będą Państwo odwiedzać. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną umieszczone na jubileuszowej wystawie oraz na stronie internetowej PTG. Zdjęcia wraz z opisem prosimy wysyłać na adres: ptg@amu.edu.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-lecie-ptg-w-100-krajach/

Życzymy Państwu wielu chwil wakacyjnego odpoczynku, okazji do regeneracji sił w dobrym towarzystwie, ciekawych spotkań i mnóstwa krajoznawczych wrażeń.