Wycieczka krajoznawcza „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Kórnika i Bnina – Kórnik mniej znany” – sobota, 29 maja, godz.10:15

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza Państwa oraz sympatyków geografii i naszego Towarzystwa na wycieczkę krajoznawczą do Kórnika, która odbędzie się w sobotę 29 maja. Początek o godzinie 10:15 (przy Bibliotece Publicznej w Bninie), a przewidywany koniec około godziny 16:00.

Szczegółowe informacje, w tym program wycieczki znajdują się w załączniku.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem do dnia 25 maja (wtorek) na adres hilde@amu.edu.pl 

To pierwsza od ponad roku okazja, by spotkać się na żywo w większym gronie w ramach naszego Towarzystwa. Środowisko geograficzne Kórnika jest niezwykle różnorodne i atrakcyjne, a spędzenie czasu na świeżym powietrzu wydaje się być bezpieczną formą aktywności – gorąco zapraszamy!

Do zobaczenia Kórnik 29 maja 2021!

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH: TRADYCJE I INNOWACJE”

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa GeograficznegoWydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu wraz z Kurskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja) zapraszają serdecznie do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt.: „STRATEGIE ROZWOJU OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH: TRADYCJE I INNOWACJE”, która planowana jest w formie stacjonarnej w Kursku, w dniach 23-25 września 2021 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 maja b.r.

Więcej informacji można znaleźć w Komunikat 1

Zapraszamy na wykład w ramach inicjatywy Geonight, 9 kwietnia br, godz. 18:00

W ramach inicjatywy Geonight, która odbywa się pod patronatem EUGEO, IGU oraz PTG Cezary Mądry przedstawi wykład Пространственные структуры городов Польши. Пример города Познань (Struktury przestrzenne miast w Polsce. Przykład miasta Poznania). Ze względu na prośbę jednostek naukowych w Rosji wykład odbędzie się w języku rosyjskim.

Celem wykładu będzie zapoznanie słuchaczy z najczęściej występującymi w Polsce strukturami przestrzennymi miast. Prelekcja będzie się składać z dwóch części. W pierwszej omówione zostaną typowe przestrzenne struktury morfologiczne, demograficzne, społeczne i funkcjonalne miast (głównie w Polsce). W części drugiej uwaga zostanie skupiona na identyfikacji tych struktur w mieście Poznaniu.

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

Link do spotkania MS Teams

Уважаемые дамы и господа!

Сердечно приглашаю вас на лекцию под эгидой Association of Geographical Societies in Europe (EUGEO), International Geographical Union (IGU) и Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Польское географическое общество).

Тема моего выступления – Пространственные структуры городов Польши. Пример города Познань.

Цель лекции – познакомить слушателя с типичной пространственной структурой городов Польши. Она состоит из двух частей: В первой части будут рассмотрены основные пространственные структуры городов: морфологические, демографические, социальные и функциональные. Эта часть будет проиллюстрирована множеством примеров, в основном польских городов. Во второй части эти структуры будут подробно рассмотрены на примере города Познань (Польша).

До встречи!

ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA OP PTG W KADENCJI 2021-2024

W dniu 14 stycznia 2021 r. w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego i członków zarządu oraz wybory członków komisji rewizyjnej.

Przewodniczącym Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kadencji 2021-2024 został Cezary Mądry. Dokonano także wyboru czterech członków zarządu, którzy po pierwszym posiedzeniu objęli następujące funkcje: Iwona Hildebrandt-Radke – zastępca przewodniczącego, Janusz Górny – sekretarz, Martyna Olkowska – zastępca sekretarza, Paweł Matulewski – skarbnik.

W skład komisji rewizyjnej weszli: Paweł Churski, Krystyna Milecka i Zbigniew Zwoliński.

Rok 2021 to Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu

W dniu 26 stycznia 2021 Międzynarodowa Unia Speleologiczna zainaugurowała Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu. Projekt ma na celu promocję problematyki dotyczącej zjawisk krasowych oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony obszarów krasowych.

Ulotka Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu https://tpn.pl/upload/filemanager/IYCK-Leaflet-Polish.pdf

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:

http://iyck2021.org/
http://www.facebook.com/uisspeleo
http://twitter.com/uisspeleo
http://www.instagram.com/uisspeleo/
http://uis-speleo.org/
http://www.facebook.com/kwartalnik.Jaskinie

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika przygotowała cykl wykładów popularnonaukowych na temat zjawisk i regionów krasowych i jaskiniowych w Polsce i na świecie – zobacz http://www.speleo.ptpk.org/

Zapraszamy do wirtualnego udziału w Międzynarodowym Roku Jaskiń i Krasu!

Czy wiesz, która jaskinia jest najdłuższa ? a która najgłębsza ?
Wszystkie informacje znajdziesz na stronie: http://www.caverbob.com/

Fot. Małgorzata Mazurek