Rok 2021 to Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu

W dniu 26 stycznia 2021 Międzynarodowa Unia Speleologiczna zainaugurowała Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu. Projekt ma na celu promocję problematyki dotyczącej zjawisk krasowych oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony obszarów krasowych.

Ulotka Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu https://tpn.pl/upload/filemanager/IYCK-Leaflet-Polish.pdf

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:

http://iyck2021.org/
http://www.facebook.com/uisspeleo
http://twitter.com/uisspeleo
http://www.instagram.com/uisspeleo/
http://uis-speleo.org/
http://www.facebook.com/kwartalnik.Jaskinie

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika przygotowała cykl wykładów popularnonaukowych na temat zjawisk i regionów krasowych i jaskiniowych w Polsce i na świecie – zobacz http://www.speleo.ptpk.org/

Zapraszamy do wirtualnego udziału w Międzynarodowym Roku Jaskiń i Krasu!

Czy wiesz, która jaskinia jest najdłuższa ? a która najgłębsza ?
Wszystkie informacje znajdziesz na stronie: http://www.caverbob.com/

Fot. Małgorzata Mazurek

Zapraszam na Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r., o godz. 19:15. Podczas zebrania wybrany zostanie Zarząd Oddziału Poznańskiego PTG na kolejną, czteroletnią kadencję.

Program Walnego Zebrania Członków Oddziału:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Zarządu OP PTG za kadencję 2016-2020
 6. rzeczowe
 7. finansowe
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OP PTG za kadencję 2016-2020
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OP PTG
 11. Wybór członków Zarządu OP PTG na kadencję 2021-2024
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej OP PTG na kadencję 2021-2024
 13. Komunikaty dotyczące bieżącej działalności PTG
 14. Dyskusja, wolne głosy

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Ze względu na wagę poruszanej problematyki bardzo proszę o niezawodny udział w spotkaniu.