Zapraszam na Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r., o godz. 19:15. Podczas zebrania wybrany zostanie Zarząd Oddziału Poznańskiego PTG na kolejną, czteroletnią kadencję.

Program Walnego Zebrania Członków Oddziału:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Zarządu OP PTG za kadencję 2016-2020
 6. rzeczowe
 7. finansowe
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OP PTG za kadencję 2016-2020
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OP PTG
 11. Wybór członków Zarządu OP PTG na kadencję 2021-2024
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej OP PTG na kadencję 2021-2024
 13. Komunikaty dotyczące bieżącej działalności PTG
 14. Dyskusja, wolne głosy

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Ze względu na wagę poruszanej problematyki bardzo proszę o niezawodny udział w spotkaniu.

Od października Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego wznawia cykl prelekcji z zakresu nauk geograficznych.

Spotkania będą się odbywać w wybrane czwartki miesiąca o godzinie 18:00. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania sanitarne wszystkie prelekcje odbywać się będą w formie on-line z wykorzystaniem platformy MS Teams. Odpowiedni link umożliwiający udział uzyskają Państwo każdorazowo przed spotkaniem.

Planowane zajęcia i wycieczki terenowe zostają przełożone na następny rok.

Szachty w zlewni Strumienia Junikowskiego

Szachty w zlewni Strumienia Junikowskiego

Serdecznie zachęcamy naszych sympatyków nie tylko do uczestnictwa w prelekcjach, ale także do wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Geograficznego i aktywnego włączenia się w prace OP PTG.

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego objął swoim patronatem prowadzone przez Sekcję Meteorologii Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. S. Pawłowskiego, badania zatytułowane: „Wpływ ostrzeżeń meteorologicznych oraz alertów RCB na postrzeganie zagrożeń meteorologicznych”.

Badania mają na celu określenie w jakim stopniu publikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informacje przyczyniają się do poszerzenia świadomości odbiorców w zakresie możliwych skutków wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Istotnym pytaniem jest również, czy popularne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) mają rzeczywisty wpływ na podejmowane indywidualnie decyzje i poprzez to na ograniczenie ryzyka poniesienia strat.

Głównym elementem badań jest ankieta internetowa. Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd_kE-q_E5wX2w7ZOnBjDcvCYGJGP7CQZccMHkX_h2KikcMw/viewform?usp=sf_link

Studenci zaangażowani w projekt zwracają się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety oraz jej dalsze udostępnienie, co pozwoli zebrać odpowiedzi z możliwie największego obszaru kraju.

W przypadku pytań i komentarzy zachęcamy do kontaktu z kierowniczką Sekcję Meteorologii SKNG Weroniką Górną (weronikagorna.wg@gmail.com).

 

Z pustyni w tropiki. Taksówką przez Niger i Benin

Zapraszamy na spotkanie OP PTG on-line w dniu 18 czerwca, w  czwartek o godz. 17:00.

Link do spotkania

W programie:
17:00-17:15 Liga Geograficzna w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 – dr Ilona Potocka

Przedstawiona zostanie Liga Geograficzna, będąca jedną z sześciu lig przedmiotowych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym koordynatorem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, a opiekunem lig prof. UAM dr hab. Sebastian Paczos. Celem Ligi jest aktywizacja uczniów w procesie rozwijania kompetencji z zakresu geografii. Podczas rozgrywek na żywo, prowadzonych w systemie teletransmisji, uczniowie odpowiadają na pytania przygotowane przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Dzięki połączeniu elementów nauki, zabawy i rywalizacji uczniowie zdobywają wiedzę, w sposób atrakcyjny i efektywny.

17:15-18:15 Z pustyni w tropiki. Taksówką przez Niger i Benin – prof. UMK dr hab. Tomasz Karasiewicz

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu: Tomasz Karasiewicz, Przemysław Charzyński i Marcin Świtoniak, zapraszają na wspólną podróż przez Afrykę Zachodnią – od stolicy Nigru – Niamey do Kotonou nad Zatoką Gwinejską. Będzie to opowieść o przyrodzie nieożywionej i ożywionej, o ludziach, ich zajęciach, religiach, zwyczajach i kulturze. Zobaczymy jak żyje się w Afryce postkolonialnej na przykładzie Nigru i Beninu.